مرکزهای صحی قرقین

مرکزهای آموزشی و صحی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دوباره فعال شدند

محمدجان آریا

25 October 2020

پس از پاک‌سازی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از وجود جنگ‌جویان گروه طالبان، مرکزهای آموزشی و صحی در این ولسوالی دوباره به فعالیت آغاز کرده‌اند. قسمت‌های زیادی از ولسوالی قرقین حدود دو سال زیر تصرف طالبان قرار داشت. مسوولان محلی از برگشت امنیت کامل به این ولسوالی اطمینان می‌دهند و می‌گویند که به گروه‌های مسلح مخالف دولت اجازه نخواهند داد که امنیت شهروندان را مختل کنند.

محمدحنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز (یک‌شنبه، چهارم عقرب) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «ولسوالی قرقین از امنیت کامل برخوردار است و جنگ‌جویان طالبان از این منطقه رانده شده‌اند.» آقای رضایی می‌افزاید که پس از تصفیۀ این ولسوالی از حضور طالبان، مرکزهای آموزشی و صحی دوباره در این ولسوالی به فعالیت آغاز کرده‌اند.

سخنگوی قول اردوی 209 شاهین همچنان می‌گوید که نیروهای ارتش برای مرکزهای آموزشی و صحی مقداری دوا نیز توزیع کرده‌اند و آموزگاران در هماهنگی با ریاست معارف ولایت جوزجان دوباره به وظیفه‌های‌شان برگشته‌اند.

در همین‌حال، معروف آذر، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید که باشنده‌گان محل از برگشت دوبارۀ امنیت به منطقۀ‌شان ابراز خرسندی می‌کنند و حکومت محلی در ولایت جوزجان به گروه‌های مسلح مخالف دولت اجازه نمی‌دهد که روند آموزش و خدمات صحی را دوباره مختل بسازند.

ولسوالی قرقین همجوار با ترکمنستان و در کنار رود آمو موقعیت دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی حدود چهار ماه پیش این ولسوالی را از وجود جنگ‌جویان طالبان پاک‌سازی کردند. بخش بزرگی از روستاهای این ولسوالی حدود دو سال پیش به دست طالبان سقوط کرد. در جریان دو سال گذشته مرکزهای آموزشی و صحی در روستاهای این ولسوالی غیر فعال بودند.