IMG-20200215-WA0022

مساعدت اردوی ملی برای باشندگان سمنگان

محمدجان آریا

15 February 2020

دفتر مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین از کمک‌های این قول اردو برای متضررین رویدادهای طبیعی در ولایت سمنگان خبر می‌دهد.

در خبرنامه آمده است که آمریت حالات اضطرار و کمیتۀ حالات اضطرار قول اردوی 209 شاهین برای 288 خانواده در روستای “برج حسن” ولسوالی “دره‌صوف بالا” ولایت سمنگان مواد غذایی کمک نمود.

این کمک‌ها برای خانواده‌هایی صورت گرفته است که از رویدادهای طبیعی مثل رانش زمین متضرر شده بودند.

در خبرنامه در ارتباط به مواد کمک شده  آمده است که محموله‌های کمکی شامل برنج، روغن، شکر و چای خُشک بودند که توسط چرخ‌بال‌ها به منطقه ارسال گردیدند.

ولسوالی “دره‌صوف بالا” یکی از دوردست‌ترین ولسوالی‌های ولایت سمنگان به شمار می‌رود که اراضی پر فراز و نشیبی دارد و هم‌چنان مسیر این ولسوالی تا مرکز ولایت سمنگان نیز امن نیست.