IMG-20200205-WA0009

مساعدت نقدی به بیش از چهارصد خانواده در جوزجان

محمدجان آریا

05 February 2020

صبح امروز برای 443 خانواده بی‌بضاعت و جنگ‌زده در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از طرف ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان کمک نقدی صورت گرفت که به هر خانواده چک 15 هزار افغانی داده شد‌.

عبدالمالک رستمی رییس ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت جوزجان، به رسانه‌ها گفت: “این‌ کمک‌‌ها از بخش کمک‌های بشر دوستانۀ وزارت امور مهاجرین است و دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا به آسیب‌دیده‌های ناشی از جنگ و خانواده‌های نادار، کمک‌های خود را برساند.

در یک سال اخیر شهر شبرغان میزبان بسیاری از جنگ‌زده‌های ولایات فاریاب، سرپل و حتا کندز بوده است و هم‌چنان بی‌جاشدگان ولسوالی درزاب و قوش‌تپه نیز در شهر شبرغان پناه آورده‌اند.

محب‌الله که بی‌جا شدۀ ولایت فاریاب است و برای دریافت کمک در صف ایستاده است می‌گوید: “جنگ‌‌ها باعث شد که ما از ولایت فاریاب به ولایت جوزجان مهاجر شویم. ما در ولایت فاریاب در میان جنگ گیر مانده بودیم و ناچار به شهر شبرغان آمدیم و حالا هم منتظر هستیم تا 15 هزار افغانی را دریافت کنیم تا اندکی مصارف زندگی‌مان تامین شود.

جنگ‌های اخیر باعث شده است که تعداد زیادی از ولایت فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن جوزجان به شهر شبرغان بیایند. تا جاییکه در سال جاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان نزدیک به 9 هزار بی‌جا شده را ثبت نموده است.