مسلمیار

مسلمیار: عاملان تخریب پایه‌های برق شناسایی و مجازات شوند

neshananews

27 June 2021

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنای کشور از حکومت می‌خواهد که عاملان تخریب پایه‌های برق را در کشور شناسایی و مجازات کند.

آقای مسلمیار امروز(یکشنبه، ششم سرطان) در نشست عمومی مجلس سنا از تخریب پی هم پایه‌های برق وارداتی در شمال و جنوب سالنگ انتقاد می‌کند.

آقای مسلمیار، می‌گوید که تخریب پی هم این پایه‌های برق، شهروندان کشور به ویژه باشنده‌گان پایتخت و ولایت‌های هم‌جوار آن را در وضعیت دشواری قرار داده است.

رییس مجلس سنای کشور از نهادهای امنیتی کشور می‌خواهد که عاملان تخریب پایه‌های برق را در کشور شناسایی و مجازات کند.

این در حالی است که طی سه ماه گذشته به گونۀ مکرر پایه‌های برق وارداتی در ولایت‌های پروان، بغلان و کابل با استفاده از مواد انفجاری تخریب شده است.

نهادهای امنیتی کشور این اقدام‌ها را کار گروه طالبان می‌دانند اما این گروه مسوولیت تخریب پایه‌های برق را تا کنون به عهده نگرفته است. برخی منابع همچنان مدعی است که گروه‌های مافیایی و باج‌گیر پشت تخریب پایه‌های برق قرار دارند.