مجلس سنا

مسلمیار: فعال نشدن سیستم ریل‌تایم شهروندان را نگران ساخته

neshananews

11 May 2021

عبدالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای کشور در واکنش به عدم راه‌اندازی سیستم ریل‌تایم در ادارۀ «اترا» می‌گوید که فعال نشدن این سیستم موجب نگرانی شهروندان شده است.

دفتر رسانه‌یی مجلس سنا امروز (سه‌شنبه، 21 ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که آقای مسلمیار این موضوع را در نشست عمومی این مجلس در حضور وزیر مخابرات مطرح کرده است.

به نقل از این خبرنامه، آقای مسلمیار می‌افزاید که حکومت برای گردآوری شفاف 10 درصد محصول خدمات مخابراتی، فعال‌سازی سیستم ریل‌تایم را وعده داده بود. به گفتۀ او، حکومت با پیشنهاد این سیستم به شهروندان اطمینان داده بود که مالیات مخابراتی به گونۀ شفاف جمع‌آوری خواهد شد.

رییس مجلس سنا از وزارت مخابرات و ادارۀ اترا می‌خواهد که در این پیوند پاسخ قناعت بخشی به شهروندان ارایه کنند. به نقل از این خبرنامه، معصومه خاوری، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی نیز در این نشست حضور داشته و ادارۀ «اترا» یا تنظیم خدمات مخابراتی را مسوول عدم راه‌اندازی این سیستم معرفی کرده است.

این در حالی است که دولت در اول میزان ۱۳۹۴ به شرکت‌های مخابراتی دستور داد که از هر بار ازدیاد کریدت در سیم‌کارت‌های مخابراتی 10 درصد آن را وضع و به حساب دولت واریز کند. این روند از همین تاریخ تاکنون جریان دارد، اما هیچ نهادی به شهروندان حساب نداده که تاکنون چه مقدار پول از این بابت به حساب دولت واریز شده است.

وزارت مخابرات فعال‌سازی «ریل‌تایم» یا سیستم نظارت از چگونه‌گی گردآوری محصول خدمات مخابراتی را همزمان با وضع این محصول در اوایل حکومت وحدت ملی وعده داد. این وعده اما تاکنون تحقق نیافته است.