تخار

مسوول برشنا: شماری از باشنده‌گان کندز در همکاری با طالبان برق مرکز تخار را قطع کرده‌اند

neshananews

23 February 2021

مسوولان ولایتی شرکت برشنا در تخار می‌گویند که شماری از باشنده‌گان ولسوالی آقتاش ولایت کندز در همکاری با گروه طالبان لین برق وارداتی شهر تالقان، مرکز ولایت تخار را قطع کرده‌اند.

حبیب پویا، رییس دفتر ولایتی شرکت برشنا در تخار امروز (سه‌شنبه، پنجم حوت) به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این روستاییان چهار روز پیش یک پایۀ برق وارداتی به شهر تالقان را در ساحۀ «جرباشی» از مربوطات ولسوالی آقتاش ولایت کندز قطع کرده‌اند.

آقای پویا می‌افزاید که کارکنان شرکت برق در ولایت تخار این پایۀ برق را بازسازی کرده‌اند، اما این پایه در همان روز دوباره از سویی این روستاییان منفجر شده است. به گفتۀ نمایندۀ شرکت برشنا در تخار، شهر تالقان ، مرکز این ولایت از چهار روز به این‌سو در تاریکی به سر می‌برد.

نمایندۀ ولایتی شرکت برشنا در تخار خاطرنشان می‌سازد که این روستاییان خواستار امتداد لین برق وارداتی به ولسوالی آقتاش ولایت کندز هستند و هشدار می‌دهند تا زمانی که برق به این ولسوالی وصل نشود، آنان اجازۀ وصل دوبارۀ لین برق وارداتی به شهر تالقان را نخواهند داد.

حبیب پویا یادآور می‌شود که روستاییان در ولسوالی آقتاش ولایت کندز به کمک جنگ‌جویان گروه طالبان مانع بازسازی پایۀ برق می‌شوند. کندز در شمال کشور از ولایت‌های ناامن به شمار می‌رود. بیشتر ولسوالی‌های این ولایت در کنترل طالبان است.