بوریل

مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا از ادامۀ کمک‌های سیاسی و مالی این اتحادیه به افغانستان خبر می‌دهد

neshananews

24 November 2020

جوزپ بوریل، مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می‌گوید که همکاری‌های سیاسی و مالی این اتحادیه برای افغانستان ادامه خواهد یافت.

آقای بوریل که امروز (سه‌شنبه، چهارم قوس) در نشست بین‌المللی ژنوا برای افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس صحبت می‌کرد، تعهد سپرده است که حمایت‌های اتحادیۀ اروپا از افغانستان ادامه می‌یابد. آقای بوریل می‌گوید که حمایت‌های سیاسی و مالی اتحادیۀ اروپا از افغانستان به هدف تأمین صلح پایدار در این کشور ادامه خواهد یافت. او می‌افزاید که این حمایت‌ها برای موفقیت روند صلح در این کشور ضروری است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا با اشاره به خشونت‌های جاری در کشور یادآوری می‌کند که این خشونت‌ها صدها غیرنظامی را به کام مرگ کشانده و قابل قبول نیست. آقای بوریل تأکید می‌ورزد که این خشونت‌ها فردا نه؛ بلکه امروز باید متوقف شود.

جوزپ بوریل همچنان فساد را در افغانستان یک مشکل جدی توصیف می‌کند. او می‌گوید که با فساد اداری در چوکات دولت افغانستان باید مبارزه صورت بگیرد. آقای بوریل همچنان به حفظ دستاوردهای نوزده سالۀ مردم افغانستان در روند صلح تأکید کرد. آقای بوریل خاطرنشان می‌سازد که آغاز صلح بناید به معنای پایان مشارکت زنان، اقلیت‌ها وجامعۀ مدنی در حکومت‌داری و ساختار جامعه باشد؛ بلکه به سخن او، این دستاوردها با تأمین صلح تقویت شوند.

گفتنی است که دومین روز نشست بین‌المللی ژنوا برای افغانستان در شهر ژنوای سویس جریان دارد. نماینده‌گان بیش از 100 کشور و سازمان بین‌المللی در این نشست اشتراک کرده‌اند.