شیوای شرق

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از یک حملۀ مسلحانه جان سالم بدر برد

neshananews

08 July 2020

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که از یک حملۀ مسلحانه در کابل جان سالم بدر برده، اما رانندۀ موترش زخمی شده است.

شیوای شرق، در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که حوالی ساعت یازدۀ بامداد امروز (چهارشنبه، هژدهم سرطان) در برابر دانشگاه کابل بالای موترش شلیک شده است و در این حادثه رانندۀ موترش زخم برداشته است. او می‌افزاید که قضیه مورد پیگرد نهادهای امنیتی می‌باشد. آقای شرق تأکید می‌کند که «آرزو دارم موضوع درست پیگیری شود تا چیستی موضوع روشن شود.»

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان می‌سازد که ترس را به رسمیت نمی‌شناسد و ادای مسوولیت به این خاک را رسالت خود می‌پندارد. تاکنون نهادهای امنیتی در مورد این رویداد چیزی نگفته است.