شورای امنیت ملی

مقرری‌های تازه در شورای امنیت ملی

neshananews

16 July 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور با صدور چهار فرمان جداگانه داوود ناجی، عبدالله عباد، صدیق‌الله فهیم و ضیا عاصی را به عنوان کارمندان بلندپایۀ دولت در شورای امنیت ملی کشور گماشته است.

دفتر شورای امنیت ملی امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سرطان) اعلام کرده است که بر اساس فرمان رییس جمهور غنی، داوود ناجی به عنوان مشاور ارشد سیاسی دفتر شورای امنیت ملی گماشته شده است. طبق معلومات شورای امنیت، آقای ناجی فعال جامعۀ مدنی است و مدت ۱۴ سال در بخش‌های مختلف رسانه‌های معتبر وظیفه اجرا کرده است.

بر اساس فرمان دیگری آقای غنی، عبادالله عباد در بست سترجنرالی به عنوان رییس دبیرخانۀ بورد عالی مشورتی شورای امنیت ملی گماشته شده است. شورای امنیت ملی می‌گوید که آقای عباد سالیان متمادی را در بخش‌های مختلف ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز و ولایات کار کرده است.

به همین ترتیب، صدیق‌الله فهیم به‌ حیث معاون شورای امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی گماشته شده است. بر اساس خبرنامۀ دفتر شورای امنیت ملی، آقای فهیم از این پیش، با موسسه‌های جهانی در افغانستان، هند، پاکستان، تاجیکستان و سریلانکا وظیفه اجرا کرده است. همچنان ضیا عاصی طی فرمان جداگانه به عنوان رییس ریاست ۷۰۰ دفتر شورای امنیت ملی گماشته شده است. بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی، آقای عاصی سه سال به عنوان مشاور ارشد پالیسی و پنج سال به عنوان رییس نظارت و ارزیابی وزارت امور داخله ایفای وظیفه کرده است.