داوود لغمانی

منابع: محمد داوود لغمانی به عنوان والی غزنی گماشته شده است

neshananews

29 May 2021

منابع در حکومت تأیید می‌کنند که محمد داوود لغمانی، والی پیشین فاریاب به عنوان والی غزنی گماشته شده است.

یک منبع در حکومت که نمی‌خواهد نامش گرفته شود می‌گوید که آقای لغمانی امروز (شنبه، هشتم جوزا) به عنوان والی غزنی گماشته شده است. به گفتۀ این منبع، آقای لغمانی قرار است در روزهای نزدیک کارش را به گونۀ رسمی در غزنی آغاز کند.

محمد داوود لغمانی از این پیش به عنوان والی فاریاب گماشته شده بود، اما هزاران باشندۀ فاریاب با معرفی شدن او به عنوان والی این ولایت مخالفت کردند. معترضان با بستن دروازۀ مقام ولایت از ورود او به ساختمان مقام ولایت فاریاب جلوگیری کردند.

با ادامۀ اعتراض‌های باشنده‌گان فاریاب، حکومت ناگزیر شد آقای لغمانی را به کابل فرا بخواند و معاون والی پیشین فاریاب را به عنوان سرپرست این ولایت معرفی کند.

از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون این دومین موردی است که حکومت نتوانسته والی مورد نظرش را در کرسی ولایت بنشاند. در میانۀ دورۀ حکومت وحدت ملی انجینیر داوود داوود به عنوان والی بلخ گماشته شد، اما پس از مخالفت‌های عطا محمد نور، نتوانست کارش را در این ولایت آغاز کند.