قرارداد برق

موافقت‌نامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان افغانستان و اوزبیکستان امضا شد

neshananews

29 August 2020

وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که در جریان سفر هیأت بلندرتبۀ افغانستان به اوزبیکستان، موافقتنامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان شرکت برق‌رسانی (برشنا) و شبکۀ ملی برق اوزبیکستان به امضا رسیده است.

وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌یی تصریح می‌کند که موافقت‌نامۀ خرید و فروش ده ‌سالۀ برق میان محمدداوود نورزی، سرپرست شرکت برق‌رسانی «برشنا» داداجان عیسکولوف، رییس هیأت مدیرۀ شبکۀ ملی برق اوزبیکستان دیروز (جمعه، هفتم سنبله) به امضا رسیده است.

بر مبنای این موافقت‌نامه، پس از تکمیل شدن کار امتداد لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت که توسط اوزبیکستان و حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی به ارزش حدود صد میلیون دالر امریکایی احداث می‌شود، در سال اول و دوم ۴.۲۵ گیگاوات‌ برق در ساعت و در سال‌های بعدی ۶ گیگاوات‌ برق در ساعت به افغانستان صادر خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها با تطبیق این موافقت‌نامه ولایت‌های شمالی‌، مرکزی، جنوب و جنوب غربی و پایتخت به گونۀ برق ۲۴‌ساعته به انرژی برق وصل خواهند بود.

این در حالی است که افغانستان با کمبود انرژی برق مواجه است. بیش‌تر نیاز شهروندان به برق از انرژی صادراتی برطرف می‌شود. در حال حاضر اوزبیکستان سالانه حدود هفتاد میگاوات برق به افغانستان صادر می‌کند.