فاتحه خوانی در مسجد

موج دوم کرونا: برگزاری مراسم‌ فاتحه‌خوانی در مسجد‌ها متوقف می‌شود

neshananews

16 December 2020

وزارت حج و اوقاف اعلام کرده است که به دلیل شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور، مراسم‌ فاتحه‌خوانی در مسجد‌ها متوقف می‌شود.

محمدقاسم حلیمی، وزیر حج و اوقاف امروز (چهارشنبه، 26 قوس) در یک نشست خبری در کابل از شهروندان کشور می‌خواهد که از برگزاری مراسم‌ فاتحه‌خوانی در مسجد‌ها خودداری کنند. آقای حلیمی می‌گوید که وزارت حج و اوقاف به زودی به همۀ مسجد‌ها دستور خواهد داد که از برگزاری مراسم‌ فاتحه‌خوانی در مکان‌های مذهبی جلوگیری کنند. او تأکید می‌ورزد که این اقدام به دلیل شیوع موج دوم ویروس کرونا روی دست گرفته شده است و تا پایان موج دوم کرونا در کشور ادامه خواهد داشت.

وزیر حج و اوقاف می‌افزاید که شهروندان کشور بر اساس دستورهای دینی باید توصیه‌های صحی وزارت صحت‌ عامه را رعایت کنند. همزمان با این، احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه نیز خواستار رعایت تدابیر جدی صحی از سوی شهروندان شده است. او تأکید می‌ورزد که شهروندان باید در فصل زمستان که زمینۀ شیوع ویروس کرونا بیشتر از پیش وجود دارد، خود را گرم نگه‌دارند.

آقای عثمانی توصیه می‌کند که برای بهبود معافیت صحی در برابر کرونا نیاز است از موادی که حاوی «ویتامین سی» است به شکل گسترده استفاده صورت گیرد. وزیر صحت عامه کشور استفادۀ گسترده از ماسک را نیز در مهار ساختن ویروس کرونا مهم تلقی می‌کند.

گفتنی است که موج دوم ویروس کرونا حدود یک ماه پیش در کشور آغاز شده است. ویروس کرونا در ماه حوت پارسال در افغانستان شیوع پیدا کرد. این ویروس تاکنون جان دو هزار نفر را در کشور گرفته است.