بامیان

میدان هوایی «شیبرتو» در بامیان امسال ساخته می‌شود

neshananews

30 November 2020

ادارۀ هوانوردی ملکی اعلام کرده است که میدان هوایی «شیبرتو» در ولایت بامیان به هدف تقویت صنعت گردش‌گری در این ولایت در سال مالی پیش‌رو اعمار خواهد شد.

محمدقاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی کشور امروز (دوشنبه، دهم قوس) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این میدان هوایی بر اساس هدایت رییس‌جمهور به هدف تقویت صنعت گردش‌گری در بامیان اعمار خواهد شد. آقای وفایی‌زاده می‌افزاید که بر اساس برنامۀ دولت با اعمار میدان هوایی شیبرتو، گردش‌گران خارجی می‌توانند به گونۀ مستقیم به این ولایت سفر کنند.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی اعمار این میدان هوایی را در تقویت صنعت گردش‌گری در ولایت بامیان اثرگذار توصیف کرده است. آقای وفایی‌زاده علاوه می‌کند که پروژۀ اعمار میدان هوایی شیبرتو در بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی گنجانیده شده است. به سخن او، کار بررسی و دیزاین این میدان هوایی از همین اکنون آغاز شده است.

دشت شیبرتو در چهل کیلومتری مرکز بامیان موقعیت دارد. طرح اعمار این میدان هوایی در پلان انکشافی دولت داوود خان روی دست گرفته شده بود، اما ناتمام باقی ماند. اعمار این میدان هوایی به دلیل ناامن بودن مسیرهای مواصلاتی بامیان برای تقویت صنعت گردش‌گری در این ولایت از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

این در حالی است که ولایت بامیان در چوکات پلان انکشافی دولت موسوم به «هر ولایت یک محصول» به لحاظ جاذبه‌های گردش‌گری مورد توجه قرار گرفته است.