نادر نادری

نادری: امسال بیش از 20 هزار نفر در چوکات دولت استخدام شده‌اند

neshananews

20 February 2021

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور می‌گوید که در جریان سال 1399 خورشیدی بیش از 20 هزار نفر در چوکات دولت استخدام شده‌اند.

آقای نادری امروز (شنبه، دوم حوت) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که دست‌کم 541 هزار نفر برای احراز بیش از 20 هزار بست دولتی در جریان سال 1399 خورشیدی به رقابت پرداخته‌اند.

آقای نادری می‌افزاید که از این میان بیش از 20 هزار و 500 تن در بست‌های ملکی در چوکات دولت استخدام شده‌اند. او یادآوری می‌کند که این افراد بر اساس شایسته‌گی و بدون درنظرداشت جنسیت و قومیت در بست‌های دولتی جذب شده‌اند.

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یگانه مرجع استخدام کارکنان خدمات ملکی در چوکات دولت است. اما برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از اداره‌های دولتی از جمله وزارت مالیه در جریان سال 1399 به قاعدۀ استخدام کارکنان از طریق کمیسیون اصلاحات اداری عمل نکرده‌اند.