نادر نادری

نادری: بحث روی تعیین آجندای مذاکرات مستقیم صلح هفتۀ آینده آغاز می‌شود

neshananews

03 December 2020

نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید که بحث‌ها روی آجندای مذاکرات مستقیم صلح دولت با طالبان در هفتۀ آینده آغاز می‌شود.

آقای نادری امروز (پنج‌شنبه، سیزدهم قوس) در یک نوار تصویری به رسانه‌ها می‌گوید که یک کمیتۀ کاری مشترک برای بحث روی مسایل تخنیکی آجندای مذاکرات صلح روز شنبه (پانزدهم قوس) به کار آغاز خواهد کرد. آقای نادری می‌افزاید که این کمیته موضوع‌های مرتبط به تعیین آجندای مذاکرات صلح را مورد بحث قرار می‌دهد و پیش‌نویس این آجندا را تهیه خواهد کرد.

آن چنانی که آقای نادری می‌گوید، برقراری آتش‌بس و حفظ نظام جمهوریت از موضوع‌هایی هستند که از جانب هیأت مذاکراتی دولت افغانستان به عنوان موارد مهم آجندای مذاکرات مستقیم صلح مطرح خواهند شد.

این در حالی است که دو جانب پس از حدود سه ماه رأی‌زنی توانستند کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح را نهایی بسازند. این کارشیوه چگونه‌گی پیشبرد مذاکره میان دو هیأت را مشخص می‌سازد. نهایی شدن این کارشیوه امیدواری‌هایی را نسبت به توافق صلح دولت افغانستان با گروه طالبان روی یک نقشۀ راه سیاسی برای پایان جنگ در کشور افزایش داده است.