مذاکرات بین الافغانی

گروه‌های تماس هیأت‌ مذاکراتی دولت و طالبان عصر امروز دیدار می‌کنند

neshananews

28 September 2020

نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان از ادامۀ بحث‌ها با نماینده‌گان گروه طالبان روی موارد اختلافی در کارشیوۀ گفت‌وگوهای مستقیم صلح خبر می‌دهد. آقای نادری می‌گوید که اعضای گروه‌تماس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت قرار است برای بحث روی دو مورد اختلافی با گروه تماس‌ هیأت طالبان عصر امروز (دوشنبه، هفتم میزان) دیداری داشته باشند.

آقای نادری در یک نشست خبری از راه دور به خبرنگاران می‌گوید که بحث‌های گروه‌های تماس هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح ادامه دارد. آقای نادری می‌افزاید که گروه‌های تماس دو طرف عصر امروز نیز با هم دیدار خواهند کرد و روی نهایی‌‌سازی این کارشیوه، گفت‌وگو خواهند کرد.

سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان خاطرنشان می‌سازد که طالبان موضوعاتی را در ابتدای نشست مطرح می‌کنند که باید در جریان گفت‌وگوهای مستقیم مورد بحث قرار گیرند. به سخن او، با وجود این هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت در تلاش است تا یک چوکات واضح و مطمین را برای پیشبرد مذاکرات صلح، آماده بسازد.

سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان برقراری آتش‌بس سرتاسری در کشور را اولویت حکومت افغانستان در این گفت‌وگوها عنوان می‌کند. به گفتۀ او، هیأت دولت افغانستان تلاش خواهد کرد که طالبان را به پذیرش آتش‌بس سرتاسری به عنوان نخستین برایند گفت‌وگوهای مستقیم صلح، متقاعد سازد.

گفتنی است که با گذشت شانزده روز از آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه، دو طرف تاکنون با نهایی کردن کارشیوۀ این گفت‌وگوها قادر نشده‌اند.

اصرار طالبان روی مبنا قرار گرفتن موافقت‌نامۀ صلح این گروه با امریکا و فقه حنفی در گفت‌وگوهای صلح دو مورد اختلافی در نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح خوانده می‌شوند.