صدیق صدیقی

نامزد وزیران دولت هفتۀ آینده برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند

neshananews

12 October 2020

صدیقی صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری کشور می‌گوید که اعضای کابینه هفتۀ آینده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند شد.

آقای صدیقی امروز (دوشنبه، 21 میزان) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که توقع می‌رود نماینده‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت منافع ملی و وضعیت موجود در کشور به اعضای کابینۀ جدید دولت رأی اعتماد بدهند.

این در حالی است که اعضای مجلس نماینده‌گان همواره از تأخیر در معرفی اعضای کابینۀ جدید دولت به پارلمان انتقاد کرده است. از این پیش نیز در جریان حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره شده است. ارگ ریاست جمهوری از این پیش آخرین فهرست نامزد وزیران را در دهم سنبله امسال (1399) نشر کرد. این نامزد وزیران اما تاکنون برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند.