رییس جمهور

نامزد وزیران و رییسان اداره‌های مستقل برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی شدند

neshananews

21 October 2020

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور نامزد وزیران جدید کابینه و رییسان اداره‌های مستقل را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.

آقای غنی امروز (چهارشنبه، 30 میزان) در مراسم معرفی نامزد وزیران جدید کابینه در تالار عمومی مجلس نماینده‌گان حضور یافت و در یک سخنرانی مفصلی از اعضای مجلس خواست که به اعضای جدید کابینه رأی اعتماد بدهند. آقای غنی می‌گوید که با تأیید این اعضای کابینه، یک تیم متعهد در حکومت شکل خواهد گرفت که برای تطبیق دیدگاه‌های ملی در کشور موثر واقع خواهد شد.

آقای غنی می‌افزاید که افغانستان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت ملی نیاز دارد و اعضای جدید کابینه، وحدت ملی را در میان شهروندان کشور تمثیل می‌کنند.

گفتنی است که اعضای جدید کابینه از دو دستۀ پیش‌تاز انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری شکل گرفته‌اند. نماینده‌گان بیشتر گروه‌های سیاسی که در این دو دستۀ انتخاباتی شامل بودند، در کابینۀ جدید جای گرفته‌اند. اعضای جدید کابینه حدود هفت ماه پس از مراسم سوگند وفاداری رییس جمهور غنی به پارلمان معرفی می‌شوند. تاکنون بارها مجلس نماینده‌گان از تأخیر در معرفی نامزد وزیران انتقاد کرده‌اند.