مجلس نمایندگان

نامزد وزیران کابینه امروز برای کسب رأی اعتماد در مجلس حضور می‌یابند

neshananews

21 October 2020

ریاست جمهوری به تازه‌گی نامزد وزیران کابینه را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کرده است.

بر اساس اعلامیۀ ارگ قرار است این نامزد وزیران امروز (چهارشنبه، 30 میزان) در مجلس نماینده‌گان حضور یابند و برنامه‌های‌شان را شرح دهند. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که این نامزد وزیران تا ساعات بعد وارد مجلس خواهند شد.

این در حالی است که حدود هفت ماه از مراسم سوگند رییس جمهور و آغاز حکومت جدید سپری شده است. حکومت بارها وعده سپرده است که نامزد وزیران را به مجلس معرفی خواهند کرد، اما به دلیل اختلاف‌های موجود روی تقسیم کرسی‌های کابینه میان آقای غنی و عبدالله عبدالله، این روند به تأخیر افتاده است.

نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که در نبود وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند، آنان نمی‌توانند برای بهبود کار دولت بالای سرپرستان وزارت‌خانه‌ها فشار وارد کنند. به سخن آنان، بیشتر وزارت‌خانه‌ها در اجرای مأموریت‌های محوله کم‌کاری می‌کنند.

با این حال روشن نیست که از میان ده نامزد وزیری که امروز در مجلس حضور می‌یابند، چند نفر آن موفق به کسب رأی اعتماد خواهند شد. از این پیش در پنج سال حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شد؛ امری که همواره انتقاد اعضای مجلس نماینده‌گان را با خود داشت.