خبرنگاران دو

نامۀ 41 سازمان و رسانه به سازمان ملل: شورای امنیت از قدرت دیپلماتیک خود برای حفاظت از آزادی بیان در افغانستان استفاده کند

neshananews

10 March 2021

مرکز خبرنگاران افغانستان با چهل سازمان حامی خبرنگاران در کشور نامه‌یی به سازمان ملل متحد فرستاده است. این نهادها از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهند که با استفاده از قدرت دیپلماتیک از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان حفاظت کند.

این نامه امروز (چهارشنبه، 20 حوت) همه‌گانی شده است. در این نامه آمده است که خبرنگاران افغانستان در معرض خشونت‌های بی‌پیشینه‌یی قرار گرفته‌اند. بر اساس آمار این نهاد، بیش از ده خبرنگار در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان کشته شده‌اند.

در متن این مکتوب همچنان آمده است که افزایش کشتار خبرنگاران پس از موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان فضای رسانه‌یی را در کشور تنگ‌تر ساخته است. بر اساس این نامه، ادامۀ کشتار خبرنگاران، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان را به شدت آسیب می‌رساند.

امضا‌کننده‌گان این نامۀ مشترک از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که از همۀ قدرت دیپلماتیک خود برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها و تأمین امنیت خبرنگاران در افغانستان استفاده کند.

این در حالی است که در جریان یک سال گذشته خبرنگاران کشور در کنار فعالان مدنی و عالمان دین مورد حمله‌های هدف‌مند قرار گرفته‌اند. تاکنون مشخص نشده است که چه گروهی پشت این حمله‌ها قرار دارند. مسوولان نهادهای امنیتی کشور اما طالبان را عامل این حمله‌ها می‌دانند.