نبیل

نبیل: استخبارات پاکستان در تلاش برجسته ساختن نقش شبکۀ حقانی است

neshananews

01 June 2020

رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید که سازمان استخبارات پاکستان (آی.اس.آی) در تلاش است که با تشویق ملایعقوب، نقش شماری از رهبران و اعضای شورای كويته را تضعیف کند و در مقابل نقش شبكۀ ‌حقانى را برجسته بسازند. او همچنان می‌گوید که اعضای ارشد شورای کویتۀ طالبان در پاکستان در حال «سراسیمه‌گی» به سر می‌برند.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور شب گذشته (یک‌شنبه، یازدهم جوزا) در یک رشته‌یی از توییت‌هایش می‌نویسد که ملایعقوب، فرزند ملامحمد عمر، رهبری تحریک طالبان را به‌ دست گرفته و هم اکنون مسوولیت شورای کویته را برعهده دارد. او می‌افزاید که «اطلاعات دست اول حاکی از اختلاف‌نظرهای شدید در درون رهبری گروه طالبان سبب بروز شک‌وتردید میان اعضای مهم این گروه و رهبری‌ گروه طالبان شده است.» او همچنان از مصاب شدن بیش‌تر رهبران گروه طالبان به ویروس کرونا خبر داده و  خاطرنشان می‌سازد که برخی از اعضای دفتر سیاسی این گروه در دوحه بركنار شده‌اند و به پاکستان فرستاده خواهند شد.

رییس پیشین امنیت ملی در ادامه می‌نویسد که «افسران آی.اس.آی در تلاش‌اند که با تشویق ملایعقوب نقش شماری از رهبران و اعضای شورای كويته را تضعیف کنند و نقش شبكۀ ‌حقانى را بيش‌تر سازند که با تضعيف نقش آن‌عده از رهبران طالبان که در گذشته در افغانستان زنده‌گی می‌کردند و با افغانستان تا حدى همسویی دارند، می‌توانند به‌ شکل بهتر و با پشتیبانی و گسترش شبکۀ حقانی دو باره تأثیر و کنترل‌شان را بر تحریک طالبان بيش‌تر بسازند.» او به نقل از منابع موثق خود خبر می‌دهد که به ‌زودى در دفتر سیاسی طالبان در قطر تغییراتی رونما خواهد شد.