نجیبه آرین معارف

نجیبه آرین گویندۀ تلویزیون ملی به عنوان سخنگوی وزارت معارف گماشته شد

neshananews

02 November 2020

نجیبه آرین، خبرنگار و گویندۀ تلویزیون ملی به عنوان سخنگوی تازۀ وزارت معارف گماشته شده است.

خانم آرین امروز (دوشنبه، دوازدهم عقرب) در گفت‌وگو با خبرگزاری نشانه این موضوع را تأیید می‌کند. خانم آرین می‌گوید که حکم تقرری او به عنوان سخنگوی وزارت معارف به تازه‌گی منظور شده است. سخنگوی تازۀ وزارت معارف می‌افزاید که تا چند روز دیگر به گونۀ رسمی این سمت را اشغال خواهد کرد.

پیش از این نوریه نزهت نجرابی حدود سه سال به عنوان سخنگوی وزارت معارف کار کرده است. خانم نزهت به تازه‌گی از این سمت استعفا داده است. نوریه نزهت می‌گوید که به دلیل فشارهای وارده از سمتش استعفا می‌کند. او اما توضیح نداده است که این فشار از سوی چه کسانی و چگونه بالای او اعمال شده است.