2278273

نخستین مورد مشکوک به کرونا در فاریاب ثبت شد

محمدجان آریا

02 March 2020

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت فاریاب از نخستین مورد مشکوک به ویروس کرونا در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب خبر می‌دهد. در گزارش آمده است که نمونۀ آزمایش یک جوان نُزده ساله که دو روز پیش از شهر قم ایران به ولایت فاریاب برگشته بود به مرکز فرستاده شده و خودش نیز در قرنطین می‌باشد.

احمد جاوید بیدار، مسوول مطبوعاتی مقام ولایت فاریاب با تایید این خبر به خبرگزاری نشانه می‌گوید: “شخص مذکور توسط صحت عامۀ فاریاب قرنطین شده و نمونۀ مورد مشکوک کرونا را به مرکز فرستادیم و منتظر نتیجۀ آن هستیم.”

در صورت تشخیص مثبت آزمایش شخص مذکور، ولایت فاریاب دومین ولایت افغانستان خواهد بود که در آن یک واقعه مثبت ثبت می‌گردد.

امروز نیز کشور اوزبیکستان مرز خود را در شهرک حیرتان به روی تمام رفت و آمدها تا زمان نامعلوم مسدود نمود.