2277461

نخستین  واقعۀ مشکوک کرونا در غور ثبت شد

عاطفه غفوری

25 February 2020

مقام‌های صحت عامۀ ولایت غور می‌گویند یک فرد جوان را که احتمال می‌رود آلوده به ویروس کرونا باشد در این ولایت شناسایی و تحت مراقبت قرار داده‌اند.

جمعه‌گل یعقوبی رئیس صحت عامۀ غور می‌گوید این فرد اخیرا پس از سفر به ولایت قم ایران به کشور بازگشته است.

او می‌گوید نشانه‌هایی از ابتلا به ویروس در این جوان مشاهده شده اما برای بررسی بیشتر باید منتظر نتیجۀ آزمایش‌های او که به کابل ارسال شده است ماند.

سرفه و تب شدید، علائمی بوده‌اند که این فرد با خود داشته است.

اما رئیس صحت عامه ولایت غور می‌گوید این فرد از لحاظ صحی در وضعیت مناسبی قرار دارد.