WhatsApp Image 2021-01-14 at 2.19.29 PM

نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند

neshananews

19 January 2021

موسسۀ حمایت از کودکان اعلام کرده است که در جریان سال روان خورشیدی حدود 9 میلیون و 700 هزار کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.

این موسسه امروز (سه‌شنبه، 30 جدی) گزارش تازه‌اش را در پیوند به افزایش شمار نیازمندان در کشور اعلام کرده است. در این گزارش آمده است که در سال 2021 میلادی بیش از 18 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.

از این میان، 9 میلیون و 700 هزار تن این نیازمندان را کودکان شکل می‌دهد. این موسسه در گزارش خود خاطرنشان می‌سازد که همه‌گیری ویروس کرونا در جریان سال گذشتۀ میلادی از عوامل عمدۀ افزایش افراد آسیب‌پذیر در افغانستان تلقی می‌شود.

موسسۀ حمایت از کودکان هزینۀ کمک‌رسانی به این هژده میلیون شهروند کشور را حدود سه میلیارد دالر تخمین کرده و از جامعۀ جهانی می‌خواهد که این هزینه را برای ارایۀ کمک‌های عاجل به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان تهیه کند.

این در حالی است که حکومت افغانستان نیز از حدود دو ماه به این‌سو برنامۀ کمک‌رسانی به شهروندان را زیر چطر برنامۀ دسترخوان ملی روی دست گرفته است. بر اساس آمار حکومت، 90 درصد باشنده‌گان روستاها در چوکات این برنامه کمک‌های عاجل دریافت خواهند کرد.