نادر نادری

نشست عمومی میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر برگزار شد

neshananews

15 October 2020

نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید که یک نشست عمومی میان آنان و هیأت‌ مذاکراتی گروه طالبان در قطر برگزار شده است.

آقای نادری در برگۀ توییترش نوشته است که این نشست شام دیروز (چهارشنبه، 23 میزان) در حضور رییس و اعضای هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان دایر شده است. آقای نادری می‌افزاید که در این نشست روی موارد اختلافی در کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح بحث شده است.

او خاطرنشان می‌سازد که دو جانب در این نشست فیصله کرده‌اند که گروپ‌های تماس هیأت‌های مذاکراتی هر دو طرف، راه‌هایی را برای حل اختلاف‌های موجود در کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح، جست‌وجو کنند.

گفتنی است که در بیست روز گذشته این نخستین نشست عمومی است که میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار می‌شود. در بیست روز گذشته باوجود این که اعضای هیأت‌های دو طرف در دوحه حضور دارند، اما تنها گروه تماس دو طرف باهم دیدارهایی داشته‌اند. اما در جریان هفتۀ روان هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان توافق کردند که برای حل اختلاف‌ها نیاز است نشست‌های صلح به گونۀ بی‌وقفه میان هیأت‌های مذاکراتی دایر شود.