IMG-20200224-WA0039

نظامیان به روایت زن/ برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز

محمدجان آریا

24 February 2020

برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز زیر عنوان “نظامیان به روایت زن” در سالن مقام ولایت بلخ برگزار شد.

دفتر مطبوعاتی قول اردوی 109 شاهین، گزارش می‌دهد که محفلی به مناسبت هفتۀ سرباز زیر عنوان “نظامیان به روایت زن” در تالار مقام ولایت دایر گردید.

در این محفل آقای “رهگذر” والی بلخ، جنرال ارکان‌حرب هیبت الله “علیزی” قوماندان قول اردوی ۲۰۹شاهین، با جمعی از مقامات، زنان نظامی و غیر نظامی شرکت داشتند.

سخنرانان محفل سربازان و نظامیان را پیام آور شکوفایی، پرچمدارانِ آزادی و مدنیت و در نهایت راه گُشای خِرد و اندیشه تعریف کردند.

 سخنرانان محفل تاکید نمودند: جایگاه اجتماعی و نقش سرباز در اجتماع قابل باز تعریف نیست، چون کشورهای فاقد نظام و سرباز و ملت‌های فاقد قدرت نظامی در معادلات سیاسی جهانی جایگاه درست و تعریف در خورِ شان ندارند.

آنان علاوه کردند سربازان راه گُشای خِرد و اندیشه هستند؛ بدین مفهوم که تا سرباز نباشد امنیت برقرار نمی‌شود و زمانیکه امنیت وجود نداشت فرا گیری علم، دانش و خِرد مقدور نخواهد بود و در نهایت امر جامعۀ بدون تعلیم و تفکر جامعۀ مرده و عقب افتاده محسوب می‌شود.

در پایان قوماندان قول اردو ضمن تبریکی هفتۀ سرباز و “نهم حوت” روز ملی دفاعی و امنیتی، تصریح کرد این هفته و روز “نهم حوت” تنها مربوط سربازانِ فداکار وطن نیست،  بلکه روز مادران و خواهرانِ سربازانِ قهرمان نیز است.

وی سلامت جامعه را در عدم حضور نظامیان و سربازان آسیب پذیر توصیف کرده و بخشِ اساسی از قدرت ملت‌ها را در موجودیت نظام مستقل و مقتدر بیان نمود.