بیرق طالبان

نفوذ طالبان به دانشگاه‌ تخار؛ پرچم سفید بر سقف خوابگاه دانش‌جویان برافراشته شد

neshananews

15 August 2020

پرچم طالبان برای ساعاتی بر سقف دانشگاه تخار برافراشته شد. منابع امنیتی تأیید می‌کنند که یک پرچم سفید رنگ بامداد امروز (شنبه، 25 اسد) بر سقف خوابگاه این دانشگاه دیده شده است.

جواد هجری، سخنگوی والی تخار در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که تاکنون چگونه‌گی نصب این پرچم بر سقف خوابگاه دانشگاه تخار روشن نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده است.

منابع امنیتی می‌افزایند که این پرچم سفید‌رنگ احتمال دارد که شب گذشته نصب شده باشد و برای چند ساعتی روی سقف خوابگاه دانشگاه تخار قرار داشته است. نیروهای امنیتی اما بامداد امروز این پرچم را برداشته‌اند.

با این حال، برافراشته شدن پرچم منسوب به طالبان بر سقف خوابگاه دانشگاه تخار، نگرانی باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است. به باور آنان، طالبان در میان دانش‌جویان این دانشگاه رخنه کرده‌اند و در صورتی که عاملان این کار شناسایی و مجازات نشوند، ممکن دانش‌جویان و جوانان بیش‌تر به این گروه جذب شوند.