نماینده ملکی ناتو

نمایندۀ ملکی ناتو: ما به آوردن صلح پایدار در افغانستان متعهد هستیم

neshananews

21 September 2020

نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید که این سازمان به تأمین صلح پایداری که آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در آن حفظ باشد، متعهد است.

استیفانو پونته کورو، نمایندۀ ملکی سازمان ناتو در افغانستان امروز (دوشنبه، 31 سنبله) در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی صلح می‌گوید که این سازمان به تأمین صلح پایدار در افغانستان متعهد است. آقای کورو با اشاره به آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر می‌گوید، شهروندان این کشور در چوکات این روند امیدوارند که صلح پایدار در افغانستان تأمین شود.

آقای کورو می‌افزاید که پیمان ناتو به تأمین صلح پایدار در افغانستان متعهد است و از اهداف شهروندان این کشور در روند صلح که حفظ حقوق و ارزش‌های دو دهۀ اخیر به شمول حقوق زنان، اقلیت‌ها و آزادی بیان می‌باشد، حمایت می‌کند.

نمایندۀ ملکی ناتو همچنان خاطرنشان می‌سازد که پیمان ناتو به آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تا نهادینه شدن صلح پایدار در این کشور، ادامه می‌دهد.

این مقام ارشد ناتو در حالی تعهد این سازمان را به آوردن صلح پایدار در افغانستان ابراز می‌دارد که گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر آغاز شده است. دو طرف تاهنوز سرگرم نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات صلح هستند.