K3G323ELNJHO5A6S4WB2EBVHPI

نهادهای امنیتی: مصاب‌شدن ۵۰ درصد نیروهای امنیتی به ویروس کرونا صحت ندارد

neshananews

27 May 2020

نهاد‌های امنیتی کشور در یک خبرنامۀ مشترک مبتلا شدن پنجاه درصد نیروهای امنیتی به ویروس کرونا را رد می‌کنند. از این پیش، روزنامۀ «نیویارک‌ تایمز» امریکایی گزارش داده بود که پنجاه درصد از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به ویروس کرونا مصاب شده‌اند و از همین رو، نیروهای خارجی روند آموزش و عملیات مشترک با این نیروها را توقف داده‌اند. اکنون اما نهادهای امنیتی کشور تأکید می‌کنند که آمارهای ارایه شده در این گزارش، نادرست است.

در خبرنامۀ مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی کشور که امروز (چهارشنبه، هفتم جوزا) منتشر شد، آمده است که رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات پیش‌گیرانه و عملی را از طریق صدور هدایات و رهنمودهای ویژه، تدابیر جدی وقایه‌یی و پیش‌گیرانه را در همۀ قرارگاه‌ها و جزوتام‌های عملیاتی و حمایتی روی دست گرفته بود و تطبیق آن به گونۀ سرتاسری تاکنون ادامه دارد. بر اساس این خبرنامه، اقدامات انجام‌یافته‌ در بخش‌های صحی نیروهای امنیتی با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا، آسیب‌پذیری این نیروها را در کم‌ترین حد نگه‌داشته است.

نهاد‌های امنیتی می‌افزایند که نیروهای امنیتی به گونۀ مداوم با مأموریت حمایت قاطع در تعامل است و همکاری در سطوح مختلف به ویژه در بخش‌های آموزش و مشوره‌دهی با حفظ تدابیر وقایه‌یی جهت تأمین امنیت، شکست و نابودی تروریستان همچنان ادامه خواهد یافت.

روزنامۀ «نیویارک تایمز» به تازه‌گی گزارش داده است که دست‌کم ۵۰ درصد از نیروهای امنیتی افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. بر اساس این گزارش، منابع از وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا (پنتاگون) به این روزنامه گفته‌اند که به همین دلیل هرگونه عملیات مشترک با نیروهای نظامی افغانستان و آموزش این نیروها نیز از سوی نظامیان امریکایی متوقف شده است.