نورستانی

نورستانی: انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراهای ولایتی کشور در میزان سال آینده برگزار می‌شود

neshananews

19 December 2020

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور می‌گوید که انتخابات مجلس نماینده‌گان در غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌های کشور در ماه میزان سال آیندۀ خورشیدی برگزار می‌شود.

خانم نورستانی امروز (شنبه، 29 قوس) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات آماده‌گی‌های تخنیکی خود را برای برگزاری این انتخابات‌ در خزان سال آینده روی دست گرفته است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که تفاهم‌نامۀ تمویل بخشی از بودجۀ این انتخابات‌ها با جامعۀ جهانی امضا شده است و حکومت افغانستان ضمن تأمین امنیت این روند، باید بخش دیگری از بودجۀ مورد نیاز در انتخابات‌های یاد شده را فراهم بسازد. خانم نورستانی تأکید می‌کند که این کمیسیون دو بار با ارسال مکتوب رسمی به حکومت خواستار تأمین امنیت و تهیۀ بودجۀ انتخابات شده است. به سخن او، حکومت تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات بیان می‌کند که ارزیابی مرکز‌های رأی‌دهی، اصلاح فهرست رأی دهنده‌گان و ثبت نام تقویتی رأی دهنده‌گان پیش از برگزاری این روند در ماه میزان سال آینده انجام خواهد یافت. به سخن او، افزون بر این کارها، برنامه‌های آگاهی‌دهی دربارۀ انتخابات نیز روی دست گرفته خواهد شد.

انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌های کشور قرار بود همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال گذشته دایر شود. اما کمیسیون انتخابات از آن چه دشواری در مدیریت این روند عنوان می‌کرد، زمان برگزاری این انتخابات را به تأخیر انداخت.