339871

نوزده جنگ‌جوی منسوب به داعش در کاپیسا و کنر کشته شدند

محمدجان آریا

21 February 2020

در خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که در یک علمیات کماندوها در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 6 جنگ‌جوی داعش کشته و یک دیپوی مهمات‌شان از بین برده شد و هم‌زمان در یک حملۀ هوایی در همین ولسوالی 6 جنگ‌جوی دیگر گروه داعش نیز کشته شدند.

در ادامۀ خبرنامه آمده است که در یک حملۀ هوایی دیگر نیروهای امنیتی در ولسوالی «چوکی» ولایت کنر 7 جنگ‌جوی داعش کشته شده اند.