111-53

نوزده ساله‌گی کمیسیون حقوق بشر افغانستان؛ نقض موازین حقوق بشری هنوزهم پابرجاست

neshananews

06 June 2021

نوزده سال از ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گذرد. این کمیسیون با تجلیل از نوزده سال فعالیتش در کشور می‌گوید که نقض موازین حقوق بشری در این کشور هنوز هم پابرجاست. مسوولان این کمیسیون از طالبان می‌خواهند که به خشونت‌های جاری در افغانستان پایان دهند و به ارزش‌های حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز (یک‌شنبه، شانزدهم جوزا) با نشر خبرنامۀ مفصلی می‌‍نویسد که با گذشت نوزده سال از تأسیس و فعالیت این نهاد در افغانستان، موازین حقوق بشر هنوزهم در این کشور به گونۀ گسترده‌یی نقض می‌شود.

در خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که ادامۀ خشونت‌ها در افغانستان همواره غیرنظامیان را در معرض کشتار قرار می‌دهد و زنان و کودکان نیز به گونۀ جدی از دوام جنگ آسیب می‌بینند.

بر اساس این خبرنامه، هرچند در بیست سال گذشته برای بهبود وضعیت اجتماعی زنان و افزایش مشارکت سیاسی این قشر تلاش‌های گسترده‌یی صورت گرفته، اما حضور زنان در ساختارهای رسمی هنوزهم کم‌رنگ است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت می‌خواهد که تدابیر جدی را برای افزایش مشارکت زنان در ساختارهای رسمی به شمول راهکارهای مربوط به صلح روی دست بگیرد؛ موضوعی که به باور این کمیسیون زمینه‌ساز بهبود وضعیت اجتماعی زنان خواهد شد.

این کمیسیون از طالبان نیز می‌خواهد که برداشت زن‌ستیزانۀ خود را کنار بگذارند و به ارزش‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان احترام قایل شوند. در خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که دولت و طالبان باید تلاش کنند که شمار قابل قبول زنان را در هیأت‌های مذاکراتی خود جای دهند و از نابودی حقوق این قشر در روند صلح پیش‌گیری کنند.

بخشی از این خبرنامه به روند صلح و ادامۀ خشونت‌ها در کشور متمرکز است. کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار پایان فوری خشونت‌ها و تمرکز دولت و طالبان به گفت‌وگوهای صلح شده است.

این در حالی است که افزون بر سایر گروه‌های تروریستی، طالبان نیز در جریان سه دهۀ گذشته به نقض حقوق بشر در کشور متهم‌اند. حمله‌های مرگ‌بار تروریستی که در ماه‌های پسین در کشور صورت گرفته نیز به این گروه نسبت داده می‌شوند. طالبان اما این اتهام‌ها را نمی‌پذیرند.