کمیسیون حقوق بشر

نگرانی کمیسیون حقوق بشر از معامله شدن ارزش‌های حقوق بشری در روند صلح

neshananews

08 March 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با فرارسیدن هشتم مارچ «روز جهانی زنان» می‌گوید که ارزش‌های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان نباید در روند صلح معامله شود.

این کمیسیون امروز (دوشنبه، هژدهم حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که زنان افغانستان قربانی اصلی دوام خشونت در کشور هستند. در این خبرنامه آمده است که چهار دهه خشونت در کشور به نقض گستردۀ حقوق بشر به ویژه حقوق زنان منجر شده است.

این کمیسیون از حکومت، شورای عالی مصالحۀ ملی، نهادهای جامعۀ مدنی، سیاسیون و جامعۀ جهانی می‌خواهد که صدای زنان را در روند صلح فراموش نکنند و آنان را در همۀ مراحل این روند دخیل بسازند.

بر اساس درخواست این کمیسیون، خواسته‌های اساسی زنان و قربانیان جنگ به ویژه درخواست تأمین عدالت و پیگرد عدلی کسانی که به نقض حقوق بشر متهم هستند، پس از توافق احتمالی صلح نباید نادیده گرفته شود.

در خبرنامۀ این کمیسیون همچنان آمده است که طرف‌های صلح باید به خواست عدالت خواهانۀ قربانیان جنگ احترام بگذارند. به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آزادی‌های شهروندی به ویژه حقوق زنان، حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات و سایر ارزش‌های حقوق بشری باید در روند صلح از معامله شدن به دور بماند.

کمیسیون حقوق بشر همچنان روی برقراری آتش‌بس دایمی در کشور تأکید می‌کند. به باور مسوولان این کمیسیون، برقراری آتش‌بس فضای اعتماد را در کشور فراهم می‌سازد و سبب خواهد شد که همۀ گروه‌های اجتماعی خواست‌های‌شان را بدون هراس مطرح کنند.

این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شوند که روند صلح کشور پس از سفر زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان به کابل و دوحه جان دوباره گرفته است.

وزارت خارجۀ امریکا طرحی را توسط خلیل‌زاد با دولت، سیاسیون کشور و گروه طالبان در میان گذاشته است که بر اساس آن می‌بایست یک دولت مشارکتی موقت در کشور شکل بگیرد. در این طرح بر حفظ حقوق بشر نیز تأکید شده است.