نی

نی: حکومت در تلاش وضع محدودیت بر رسانه‌ها است

neshananews

07 July 2021

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید که حکومت تلاش دارد برای نخستین بار بر رسانه‌ها محدودیت وضع کند.

این نهاد امروز (چهارشنبه، شانزدهم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی از آن چه تلاش حکومت برای وضع محدودیت بر چگونه‌گی نشرات رسانه‌ها می‌خواند، انتقاد کرده است.

در خبرنامۀ دفتر نی با اشاره به نشست دیروز شماری از اعضای کابینه زیر نام قانون‌مندی رسانه‌ها، آمده است که این نشست نخستین گام عملی حکومت برای وضع محدودیت بر رسانه‌ها بوده است.

نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های افغانستان تلاش حکومت برای وضع محدودیت بر رسانه‌ها را از سر دست‌وپاچه‌گی نسبت به وضعیت امنیتی کشور توصیف می‌کند و می‌گوید که نهادهای امنیتی به جای وضع محدودیت بر رسانه‌‌ها، دستگاه تبلیغاتی خود را تقویت کند.

به باور دفتر نی، ضعف دستگاه اطلاع‌رسانی حکومت در گیرودار درگیری‌های نظامی اخیر باعث شده که رسانه‌ها وضعیت امنیتی کشور را با تکیه بر منابع غیردولتی بازتاب دهند.

نی تلاش حکومت برای وضع محدودیت بر رسانه‌های آزاد را غیرقانونی دانسته و از حکومت می‌خواهد که از هر نوع اقدام محدودکنندۀ آزادی بیان خودداری کرده و با رسانه‌هایی که تخطی‌های قانونی می‌کنند به گونۀ موردی برخورد کند.

گفتنی است که روز گذشته شماری از اعضای کابینه در نشستی خواهان رعایت منافع ملی در اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها شده و از نهادهای رسانه‌یی کشور خواستند که از نشر اطلاعاتی که روحیۀ نیروهای امنیتی را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.