مجیب خلوتگر

نی خواستار قانون‌مند شدن استفاده از پهپادهای کمره‌دار توسط رسانه‌ها است

neshananews

19 January 2021

نی یا دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد که با وضع مقرره‌یی استفادۀ رسانه‌ها از پهپادهای کمره‌دار را قانون‌مند بسازد.

دفتر «نی» امروز (سه‌شنبه، 30 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که ممانعت حکومت در استفاده از پهپادهای کمره‌دار از سوی رسانه‌ها، خلاف آزادی بیان و در مواردی محدودکنندۀ آزادی بیان است. در خبرنامۀ این نهاد آمده است که اخیراً مرکز رسانه‌های حکومت در نامه‌یی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی خواسته است که از استفادۀ پهپادهای کمره‌دار در اطراف ارگ ریاست جمهوری خودداری کند.

به باور نی، حکومت به جای ممانعت از استفادۀ این پهپادها، آن را قانون‌مند بسازد. این نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان خاطرنشان می‌سازد که استفاده از پهپادهای کمره‌دار توسط رسانه‌ها در جهان به یک امر معمول بدل شده است. بر اساس خبرنامۀ این نهاد، در کشورهایی که از این وسیله توسط رسانه‌ها استفاده می‌شود، مقرره‌های مشخصی که چگونه‌گی استفاده از این نوع کمره‌ها را تعریف می‌کند، وضع شده است.

بنابرین، دفتر نی از حکومت می‌خواهد که با وضع مقرره‌یی مکان‌هایی که نباید زیر پوشش اطلاعاتی این پهپادها قرار گیرد را مشخص بسازد و استفاده از این وسیلۀ فیلم‌برداری را در رسانه‌های کشور قانون‌مند بسازد.

این در حالی است که اخیراً شماری از رسانه‌های داخلی به منظور فیلم‌برداری باکیفیت پهپادهای کمره‌دار خریداری کرده‌اند. حکومت از احتمال سوء‌استفادۀ گروه‌های هراس‌افگن و راه‌اندازی حمله‌های تروریستی توسط این گروه‌ها با استفاده از پهپادهای کمره‌دار ابراز نگرانی دارد. گروه طالبان نیز در شماری از عملیات‌های کشفی از این نوع پهپادها استفاده می‌کنند.