ارگ ریاست جمهوری

هزاران نمره‌ زمین در کابل و قندهار به خانواده‌های شهدا توزیع می‌شود

neshananews

03 March 2021

مسوولان رسانه‌یی ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که هزاران نمره زمین رهایشی در ولایت‌های کابل و قندهار به خانواده‌های شهدا توزیع می‌شود.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور امروز (چهارشنبه، سیزدهم حوت) در برگۀ تویترش نوشته است که برنامۀ توزیع زمین به خانواده‌های شهدا در نشست امروزی کابینه تصویب شده است. آقای مینه‌پال می‌افزاید که بر اساس این برنامه، بیش از ده هزار نمره زمین رهایشی در کابل و بیش از چهار هزار نمره زمین دیگر در قندهار به خانواده‌های شهدا توزیع خواهد شد.

معاون سخنگوی رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که این نمره‌های رهایشی به هدف ایجاد مسکن‌ به خانواده‌های شهدا توزیع می‌شود. او اما مشخص نساخته است که روند توزیع این نمره‌های رهایشی چه زمانی آغاز خواهد شد.

گفتنی است که حکومت از این پیش در مقطه‌های زمانی مختلف وعده سپرده است که هزاران نمره‌ زمین رهایشی را برای ساخت مسکن در ولایت‌های مختلف کشور برای معلمان توزیع می‌کند. این وعده‌ها اما تاکنون عملی نشده است.