اداره امور

هشدار ادارۀ امور: پس از ۱۳ اسد نام کارمندان بلند‌پایۀ دولت که دارای‌های‌شان را ثبت نکرده ‌باشند نشر می‌شود

neshananews

28 July 2020

ادارۀ امور ریاست جمهوری از مقام‌های بلند رتبۀ دولت می‌خواهد که دارایی‌های‌شان را تا شش روز دیگر نزد این اداره ثبت کنند. این اداره همچنان هشدار می‌دهد در صورتی که این کارمندان حاضر به ثبت دارایی‌های‌شان نشوند، در سیزدهم اسد نام‎های‌شان همه‌گانی خواهد شد.

در اعلامیۀ ادارۀ امور ریاست جمهوری که امروز (سه‌شنبه، هفتم اسد) نشر شد، آمده است که به تأسی از فیصلۀ کابینه، همۀ کارمندان بلند رتبۀ حکومت به شمول اعضای شورای ملی مکلف‌اند که دارایی‌های‌شان را تا ششم اسد سال روان، در ریاست ثبت دارایی‌های ریاست عمومی ادارۀ امور به ثبت برسانند، اما بیش‌تر کارمندان بلند رتبۀ دولت تاکنون حاضر نشده‌اند.

با این حال، ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری برای مقام‌های بلند رتبۀ حکومت تا روز دوشنبه (۱۳ اسد) سال روان مهلت داده است که دارایی‌های‌شان را در ریاست ثبت دارایی‌های ادارۀ امور ثبت کنند، در غیر این صورت نام‌های‌شان افشا خواهد شد. از این پیش کابینه در شانزدهم ماه سرطان امسال فیصله کرده است که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبۀ دولتی باید تا سه هفتۀ دیگر دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.

کابینه به منظور تأمین شفافیت و جلوگیری از فساد اداری تصمیم گرفته است که مقام‌های بلند پایۀ دولت هنگام احراز یک بست دولتی و سال دو بار گزارش مالی دارایی‌های‌شان را نزد ریاست ثبت دارایی‌های ادارۀ امور ثبت کنند. این ریاست از این پیش هشت مقام بلند پایه دولت را به اتهام فساد اداری و فریب‌کاری هنگام ثبت دارایی به دادستانی کل معرفی کرده است.