وزارت-داخله؛-در-قراردادهای-این-وزارت-فساد-وجود-دارد-

هشدار وزارت داخله به احتکار کنندگان مواد اولیه

عاطفه غفوری

16 March 2020

وزارت داخله می‌گوید، روند برخورد با احتکار‌کنندگان مواد اولیه و غذایی در کشور از امروز آغاز شده است.

طارق آرین سخنگوی این وزارت می‌گوید، به تمام نیروهای پولیس‌ملی در سراسر کشور دستور داده شده تا با این افراد بر اساس قانون کشور برخورد صورت گیرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور شماری از تاجران مواد غذایی و اولیه به احتکار و گران‌فروشی در بازارها اقدام کرده‌اند.

اقدامی که به گفتۀ سخنگوی وزارت داخله خلاف قوانین کشور است.

وزارت داخله از شهروندان کشور خواسته است تا در صورت مشاهدۀ احتکار و گران‌فروشی مواد خوراکی و اولیه در بازارهای کشور با شمارۀ ۱۱۹ پولیس تماس بگیرند.

بر‌ اساس مادۀ ۸۰۲ قانون جزای کشور افرادی که مرتکب جرم احتکار شوند، علاوه بر مصادرۀ اموال، به حبس کوتاه مدت محکوم می‌شوند.