IMG-20210707-WA0010

همایش مردمی به حمایت از نیروهای امنیتی؛ لشکر پنج هزار نفری برای تأمین امنیت بلخ ایجاد می‌شود

neshananews

07 July 2021

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ در همایشی حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند. آنان می‌گویند که در هر حالت ممکن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت خواهند کرد. با این حال، والی بلخ از تشکیل یک گروه پنج هزار نفری در چوکات خیزش‌های مردمی خبر می‌دهد.
محمدافضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ از نبود هماهنگی لازم میان ارگان‌های محلی انتقاد می‌کند و می‌گوید، اکنون نیاز است که مردم در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیستند.
آقای حدید اضافه می‌کند که بلخ از وضعیت نگران‌کنندۀ امنیتی بیرون شده است. آقای حدید از مردم بلخ می‌خواهد که با توجه با دشواری وضعیت امنیتی، تصمیم درست بگیرند و در کنار نیروهای امنیتی کشور بیستند.
فواد عظیمی، والی بلخ در این همایش مردمی می‌گوید که وضعیت امنیتی شهر مزارشریف رو به بهبود است. آقای عظیمی می‌افزاید که روند سنگرسازی در مناطق آسیب‌پذیر ولایت بلخ به زودی آغاز می‌شود. والی بلخ اطمینان می‌دهد که یک لشکر پنج‌ هزار نفری در چهارچوب بسیج مردمی در سطح ولایت بلخ برای مقابله با گروه طالبان ایجاد می‌شود.
همایش مردمی به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حالی در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ برگزار می‌شود که در حال حاضر هشت ولسوالی این ولایت زیر کنترل گروه طالبان قرار دارند. این در حالی است که امروز شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان نیز در یک راهپیمایی گسترده حمایت‌شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند.