90367b95-5ac2-4f58-93af-6b9333cdc3f7

والی جوزجان از مردم خواست که برای دفاع از شهرشان مسلح شوند

neshananews

04 August 2021

محمد هاشم رییس، والی جوزجان از باشنده‌گان این ولایت خواسته که علیه جنگ‌جویان طالبان بایستند و سلاح بردارند. آقای رییس، در صحبت با رسانه‌ها می‌گوید که در چنین زمان حساس نیاز می‌رود که مردم سلاح‌های در دست داشته‌شان را بردارند و در کنار نیروهای امنیتی علیه طالبان قرار بگیرند. به گفته آقای رییس، اگر مردم سلاح ندارند، حکومت برای آن‌ها سلاح فراهم می‌کند. والی جوزجان خاطر نشان می‌سازد که گروه طالبان افراد خود را از سراسر افغانستان برای سقوط شهر شبرغان، مرکز جوزجان فراخوانده‌ است.

محمد هاشم رییس، با ابراز این مطلب بیان می‌کند تا اکنون این حشر عمومی جنگ‌جویان طالبان برای سقوط شهر شبرغان ناکام مانده است.

در حال حاضر جنگ میان نیروهای دولتی و جنگ‌جویان طالبان در دو استقامت و در سه کیلومتری شهر شبرغان جریان دارد. از یک ماه به‌ این‌سو جنگ‌جویان طالبان توانسته‌اند که به روستاهای اطراف شهر شبرغان نفوذ کنند. با این حال عصر امروز چهارشنبه مارشال عبدالرشید دوستم نیز از طریق بندر حیرتان وارد شهر مزار شریف شد. او از دو ماه به این‌سو جهت تداوی به کشور ترکیه رفته بود.