والی کابل

والی کابل: 37درصد بودجۀ مبارزه با کرونا مصرف شده است

neshananews

28 June 2020

والی کابل می‌گوید که کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل تاکنون 37درصد کل بودجۀ اختصاصی این ولایت را برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف کرده است. به سخن او، از مجموع ۵۰۰میلیون افغانی تاکنون ۱۸۷میلیون آن در بخش‌های صحی و کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند در پایتخت به مصرف رسیده است.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که کمیتۀ اضطرار یا ادارۀ ولایت کابل برای مبارزه با ویروس کرونا ۵۰۰میلیون افغانی بودجه دریافت کرده است. والی کابل می‌افزاید که حدود ۲۵۰میلیون افغانی از این بودجۀ به بخش صحی اختصاص یافته بود و اکنون حدود ۴۰میلیون آن مصرف شده و ۲۰۰ میلیون دیگر آن آمادۀ مصرف است. این مقدار پول قرار است در بخش تجهیز شماری از کلنیک‌ها به مصرف برسد.

آقای حیدری علاوه می‌کند که از مجموع ۲۵۰میلیون پول دیگر که در بخش کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده شده بود، اکنون ۱۴۷میلیون آن برای صرفیه بل برق و آب این خانواده‌ها انتقال یافته و حدود 100میلیون پول دیگر در اختیار ادارۀ کابل قرار دارد.

والی کابل خاطرنشان می‌سازد که افزون بر این بودجۀ اختصاصی، کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در پایتخت بیش از ۱۴۰میلیون افغانی پول نقد و یک مقدار مواد غذایی را به ارزش حدود 300 میلیون افغانی از سوی نهادهای خیریه دریافت و به نیازمندان توزیع کرده است.

آن چنانی که والی کابل می‌گوید، بودجۀ اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل به گونۀ شفاف به مصرف رسیده و او حاضر به پاسخ‌دهی است. این همه در حالی است که بر اساس آمار رسمی تاکنون ۳۰هزار و ۹۶۷ شهروند کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.