دفتر نی خلوتگر

واکنش نی به اظهارات استانکزی: اجازه دهید خبرنگاران در مناطق زیر نفوذتان گزارش تهیه کنند

neshananews

08 May 2021

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به اظهارات تازۀ شیر محمد عباس استانکزی، معاون هیأت مذاکراتی طالبان می‌گوید که این گروه اجازه دهد که خبرنگاران در مناطق زیر نفوذ آنان گزارش تهیه کنند.

شیر محمد عباس استانکزی دیروز (جمعه، هژدهم ثور) در یک نشست آنلاین در یک موضع‌گیری بی‌سابقه‌یی مدعی شد که طالبان امنیت خبرنگاران، دیپلمات‌های خارجی و کارمندان موسسه‌های خیریه را تأمین خواهند کرد.

آقای استانکزی در حالی از تأمین امنیت خبرنگاران توسط طالبان خبر می‌دهد که در ماه‌های پسین موج بزرگی از کشتارهای هدف‌مند در کشور به راه افتاده است. این موج در ردۀ نخست خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را هدف قرار می‌دهد. نهادهای امنیتی کشور طالبان را عامل این ترورهای می‌دانند، طالبان اما این ادعا را انکار می‌کنند.

با این حال، نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به اظهارات معاون هیأت مذاکراتی طالبان می‌گوید که این گروه باید در عمل ثابت بسازند که علیه خبرنگاران اقدام نمی‌کند.

بر اساس اعلامیۀ دفتر نی، طالبان نخست باید افرادی که در چوکات این گروه به قتل هدف‌مند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی متهم هستند را معرفی کنند و اجازه دهند که خبرنگاران در مناطق زیر نفوذ این گروه حضور یابند و گزارش تهیه کنند.

طبق این اعلامیه، اگر طالبان این دو اقدام را پس از ادعای خود مبنی بر حفاظت از جان خبرنگاران روی دست بگیرند، ادعای آنان قابل اعتماد خواهد بود.

این در حالی است که پیش از این تنها در برخی از موارد محدود طالبان به برخی از خبرنگاران اجازه داده‌اند که از مناطق زیر حاکمیت این گروه گزارش تهیه کنند.