کمیسیون مستقل انتخابات

واکنش کمیسیون انتخابات به گزارش سیگار؛ شفافیت در انتخابات سال گذشته بی‌پیشینه بود

neshananews

06 February 2021

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به گزارش تازۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی بی‌پیشینه بوده است.

این کمیسیون امروز (شنبه، هژدهم دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری با استفاده از فناوری بایومتریک و برخی از کارشیوه‌های اصلاحی به گونۀ شفاف دایر شده است. خبرنامۀ این کمیسیون می‌افزاید که تصفیه‌سازی آرای درست از نادرست و کاهش میزان تقلب در این انتخابات نسبت به سایر پروسه‌های انتخاباتی در کشور بی‌پیشینه بوده است.

خبرنامۀ کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به بودجۀ مصرفی در این انتخابات، اضافه می‌کند که بیش از 29 میلیون دالر امریکایی در این روند از بودجۀ داخلی به گونۀ شفاف به مصرف رسیده است.

بنابر معلومات این کمیسیون، مصرف بودجه‌‌یی که تمویل کننده‌گان خارجی در این روند مصرف کرده‌اند، خارج از مدیریت کمیسیون بوده و تاهنوز گزارش چگونه‌گی مصرف آن نیز به این نهاد ارایه نشده است.

این در حالی است که بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را در افغانستان دست‌خوش تقلب عنوان کرده است.

کمیسیون انتخابات در بخش دیگری از این خبرنامه به آماده‌گی‌های این نهاد برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و انتخابات پارلمانی در غزنی پرداخته است. طبق این خبرنامه، اگر حکومت بودجۀ مورد نیاز برای برگزاری این روند را تهیه کند، کمیسیون انتخابات در جریان سال 1400 خورشیدی چهار انتخابات را برگزار خواهد کرد.

این در حالی است که نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را مملو از تقلب عنوان کرده و کمیسیون انتخابات را به برگزاری انتخابات‌های پیش‌رو ناکام توصیف می‌کنند.