kharija

وزارت خارجه: ایران باید دربارۀ بازداشت مراجعین سفارت افغانستان در تهران وضاحت دهد

neshananews

14 June 2021

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که شماری از شهروندان افغانستان پس از تجمع در نزدیکی سفارت کشور در تهران از سوی نیروهای انتظامی ایران بازداشت شده‌اند.
وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه، 24 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این نهاد از طریق سفارت افغانستان در ایران نگرانی خود را نسبت به بازداشت این مراجعین با دولت ایران در میان گذاشته است.
در خبرنامۀ وزارت خارجه همچنان آمده است که دولت ایران تعهد کرده که در پیوند به بازداشت این شهروندان افغانستان از نزدیکی سفارت افغانستان در تهران، بررسی‌های همه‌‌جانبه را آغاز خواهد کرد.
وزارت خارجه اما تعداد این افراد را مشخص نساخته و در مورد دلیل بازداشت آنان از سوی نیروهای انتظامی ایران نیز جزییات ارایه نکرده است.
گفتنی است که بیش از دو میلیون شهروند افغانستان به گونۀ قانونی و غیرقانونی در ایران به سر می‌برند. نیروهای انتظامی ایران بارها با شهروندان افغانستان در خاک این کشور برخورد خشن کرده‌اند.