_112826425_02c66cef-107a-4c2b-be1a-dddaa2db0094

وزارت خارجه: 4 هزار و 200 بالون آکسیجن از ایران خریداری شد

neshananews

05 July 2021

وزارت امور خارجه اعلام کرده که دولت افغانستان به تازه‌گی 4 هزار و 200 بالون آکسیجن را از دولت ایران خریداری کرده است.

وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که حدود 3 هزار و 500 بالون این محمولۀ آکسیجن به کشور منتقل شده و 700 بالون دیگر نیز به زودی وارد خاک افغانستان خواهد شد.

خبرنامه می‌افزاید که خرید و انتقال این بالون‌های آکسیجن در شرایط موجود تلاش دولت افغانستان و حسن نیت دولت ایران را نشان می‌دهد. وزارت امور خارجه در مورد مقدار این آکسیجن و نرخ خرید آن جزییات نداده است.

دولت در حالی از خرید و انتقال یک مقدار آکسیجن به داخل کشور خبر می‌دهد که موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. نبود آکسیجن یکی از چالش‌های بزرگی در برابر بیماران مبتلا به درجۀ حاد ویروس کرونا شمرده می‌شود. در موارد زیادی آکسیجن کافی برای بیماران در داخل کشور وجود ندارد.