سخنگوی وزارت خارجه امریکا دو

وزارت خارجۀ امریکا به کشورهای منطقه: در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنید

neshananews

11 July 2021

وزارت خارجۀ امریکا می‌‌گوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کشورهای منطقه به ویژۀ چین و روسیه باید در روند صلح این کشور همکاری کنند.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا دیشب (شنبه، نوزدهم سرطان) در یک نشست خبری در واشنگتن خواستار همکاری کشورهای منطقه برای تأمین صلح در افغانستان شده است.

خانم مورگان می‌گوید که تأمین صلح در افغانستان بخشی از منافع مشترک کشورهای منطقه است و این کشورها به ویژۀ چین و روسیه برای موفقیت این روند باید مسوولیت بگیرند.

مورگان اورتگاس علاوه می‌کند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مسوولیت کشورهای منطقه به دلیل ارتباط مرزی با افغانستان برای تأمین صلح در این کشور بیش‌تر می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا خاطرنشان می‌سازد که واشنگتن نیز تلاش‌هایش را برای موفقیت روند صلح افغانستان بیش‌تر خواهد کرد.

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان روز گذشته راهی کشورهای منطقه شده است. آقای خلیل‌زاد نیز از کشورهای منطقه می‌خواهد که برای موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنند.