سخنگوی وزارت خارجه امریکا دو

وزارت خارجۀ امریکا: همسایه‌های افغانستان برای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند

neshananews

08 July 2021

وزارت خارجۀ امریکا از کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژه ایران می‌خواهد که برای تأمین صلح در این کشور، همکاری کنند.

نیت پرایز، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا دیروز (چهارشنبه، هفدهم سرطان) در یک نشست خبری در واشنگتن از تلاش ایران برای میزبانی از نماینده‌گان دولت افغانستان و گروه طالبان در تهران، استقبال کرده است.

آقای پرایز می‌گوید که آن چه ایران می‌خواهد در روند صلح افغانستان انجام دهد، می‌تواند سازنده باشد. سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا خاطرنشان می‌سازد که بدون همکاری کشورهای همسایۀ افغانستان، تأمین صلح در این کشور امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا خاطرنشان می‌سازد که بی‌ثباتی در افغانستان امنیت منطقه را تهدید می‌کند و کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژۀ ایران باید برای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند.

این در حالی است که وزارت خارجۀ ایران دیروز نشستی را میان نماینده‌گان دولت افغانستان و گروه طالبان در تهران برگزار کرد. جزییات این نشست تاکنون همه‌گانی نشده است.