پولیس کابل

وزارت داخله: آمران چهار حوزۀ امنیتی کابل تبدیل شدند

neshananews

23 June 2020

وزارت امور داخلۀ کشور اعلام کرده است که به منظور تأمین امنیت بهتر شهر کابل، آمران چهار حوزۀ امنیتی پولیس تبدیل شده‌اند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله در توییتی چگونه‌گی این تبدیلی‌ها را توضیح داده است. به سخن او، سمونوال جندرخان آمر حوزۀ دوم به عنوان آمر حوزۀ سوم امنیتی، سمونمل وحیدالله نبرد آمر حوزۀ پانزدهم به عنوان آمر حوزۀ دوم، سمونیار عزیزالله اخلاقی آمر حوزه ششم به عنوان آمر حوزۀ پانزدهم و سمونوال بابه پیکان به عنوان آمر حوزۀ نوزدهم شهر کابل معرفی شده‌اند.

مروه امنینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله نیز در توییتی نوشته است که این تبدیلی‌ها در حوزه‌های امنیتی کابل بر اساس پیشنهاد فرماندهی پولیس کابل و هدایت رهبری وزارت امور داخله صورت گرفته است. او هدف این تبدیلی‌ها را تأمین امنیت بهتر، رسیده‌گی به شکایات مکرر باشنده‌گان نواحی کابل از افزایش جرایم جنایی و حفظ مصونیت کارمندان پولیس عنوان می‌کند.

این در حالی است که اخیراً جرم‌های جنایی و ترور افراد ملکی و نظامی در پایتخت افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد روز گذشته پنج ‌تن از کارمندان دادستانی کل در ولسوالی «ده سبز» کابل آماج حملۀ افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند. همچنان در مورد دیگری روز گذشته یک سرباز پولیس در نتیجۀ تیراندازی افراد مسلح در منطقۀ «دهمزنگ» کابل جان باخته و یک پولیس دیگر زخمی شده است. رهزنی‌های مسلحانه چالش دیگری است که این روزها دامن‌گیر باشنده‌گان کابل شده است. وزارت امور داخله به همین منظور یک سلسله تغییراتی را در حوزه‌های امنیتی به میان آورده است. انتظار می‌رود با این تبدیلی‌ها، در وضعیت امنیتی پایتخت تغییرات به میان آید.