پولیس ملی افغانستان

وزارت داخله: از استخدام افراد زیر سن در صفوف پولیس جلوگیری می‌شود

neshananews

28 June 2020

وزارت امور داخلۀ کشور در واکنش به گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که این وزارت با ایجاد ریاست «امنیت داخلی» از استخدام افراد زیر هژده سال در صفوف پولیس جلوگیری می‌کند.

در اعلامیۀ وزارت امور داخله که امروز (یک‌شنبه، هشتم سرطان) نشر شد، آمده است که این وزارت به هدف جلوگیری از استخدام افراد زیر سن در صفوف پولیس ملی اداره‌یی را زیر نام «ریاست امنیت داخلی» ایجاد کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده است که این ریاست وجود فساد، طرز رفتار و سلوک پولیس را از نزدیک و به گونۀ جدی زیر نظر دارد و از استخدام افراد زیر سن در صفوف پولیس جلوگیری می‌کند.

وزارت داخله خاطرنشان می‌سازد که به منظور شناسایی هویت و مشخصات سربازان پولیس، سیستم «اپس» در این وزارت ایجاد شده است و یکی از اهداف عمدۀ ایجاد این سیستم، جلوگیری از جلب و جذب افراد زیر هژده سال در صفوف پولیس ملی می‌باشد. مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند که تاکنون حدود 80درصد از منسوبان این وزارت ثبت این سیستم شده‌اند.

این در حالی است که وزارت خارجۀ امریکا در گزارش سالانۀاش آورده است که هنوز هم افراد زیر سن هژده سال در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پولیس استخدام می‌شوند. گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ امریکا که به تازه‌گی نشر شده، استخدام افراد زیر هژده سال را عامل بچه‌بازی و قاچاق انسان در صفوف نیروهای امنیتی عنوان کرده است.